Z przyrodniczego artykułu zauważania niwa Zamagurza, stworzony za pomocą północnestoki Magury Spiskiej tudzież dawka Pienin, istnieje szczególnym rozmiarem,uformowanym w wytworu złożonego rozwoju geologicznego,z drogocennymi ekosystemami naturalnymi, jakie powstały w owocu przebiegającychprocesów naturalnych tudzież aktywności oszczędnej tutejszej społeczności, któraw wartościowym sensie wypowiedzenia odwzorowała jego widok, przyczyniając się symultanicznie dozwiększenia rozpiętości gatunków roślinnych także dzikich. Pogórze Pienin jest klejnotem i centralną porcją tego terenu. 1 (Kopiowanie)Stanowi proporcja pasmaskalnego, jakie na rozciągłości 600 km istnieje ścianą między wewnętrznymi zaś zewnętrznymiKarpatami. Pieniny znajdują się w północnej cząstek pasma skalnego, i ichobszar dąży się na pokrywy o długości w przybliżeniu 35 km oraz optymalnej szerokościokoło 6 km. Na północy przylegają z Gorcami zaś Beskidem Sądeckim, na południu z MagurąSpiską, na zachodzie z Tatrami Bielskimi , zaś na wschodzie z Ľubovnianskąvrchoviną zaś Międzygórzem Spisko-Szaryskim.Obszar Pienin rozdziela się na trzy proporcyj:1. Pieniny Spiskie znajdują się w zachodniej porcyj Pienin zaś przedłużają się pomiędzyrzeką Białką oraz Niedzicą. Na północy również południu uciska je ruczaj Dunajec oraz potok Łapszanka.Ich ilością istnieje także wzgórze zamkowe w Barbarzyńscy Zamku. W tym momencie w całościleżą na obręb Polszczyzna.2. Pieniny Dobre  prolongują się od czorsztyńskiego wzgórza zamkowegodo miasta Szczawnica. Od Pienin Spiskich odłącza ich obszar wodny zasuwie na Dunajcu. Napółnocy obwód Pienin Kongruentnych tyranizuje prąd Krośnica i Grajcarek, natomiast pomiędzynimi fragment Dunajca. Na południu granicę przygotowuje ciek Dunajec po Czerwień Klasztor, i odtąd jego prawobrzeżny napływ, Lipnik, w dalszym ciągu potok Kamienka,który jest nuże jednakże napływem rzeki Poprad. Pieniny Wyborne wydzielają się na mniejszeczęści, natomiast to znaczy:2.1. Pieniny Czorsztyńskie, które znajdują się na fałszywej paginie Dunajca tudzież obejmujątereny od czasu wzniesienia zamku czorsztyńskiego do przełęczy Szopka. Ich najwyższym wzniesieniem istnieje szczyt Nowa Pełna garść (902 m n.p.m.).2.2. Masyw Trzech Fermat (2), który napina się od czasu przełączy Szopka, na skroś zwrot Dunajca, aż aż do dolinyPotoku Pienińskiego. Masyw Trzech Koron strumień DunajecDunajec przedzieliła niecułką zwrotu na dwa porcyj. Po fałszywej,polskiej paginie, stanowią go Trzy Fermat (982 m n.p.m.), jakie zakładają się aż 520 m ponad stanem Dunajca.Po cnej, słowackiej stronie (828 m n.p.m.) dodatkowo Płaśni (889 m n.p.m.) ze Podporami Haligowskimi .2.3. Pieninki, jakie uważane są wewnątrz najbardziej romantyczną frakcja Pienin Zdatnych,rozciągają się na rozmiarze pośrodku kotliną Pienińskiego Prądu tudzież przełomemLeśnickiego Prądu . W największym stopniu znanym wierzchołkiem jest Sokolica(747 m n.p.m.), ale najwyżej wkładanym artykułem jest Czertezik (774 m n.p.m.). Wysokośćścian skalnych po naszej paginie uzyskuje aż 30 m ponad pułapem Dunajca. Postronie słowackiej znajduje się w tym miejscu masyw Osobita (3) (490 m n.p.m.),wznoszący się po cnotliwej paginie przed przełomem Ruczaju Leśnickiego. Aż do Zamagurzaz Pienin Dobrych obstają ledwie okręgi poziome po paginie słowackiej.3. Małe Pieniny jest owo wielgachny płaski pagórkowaty daszek, jaki rozciąga się od chwili rzekiDunajec aż aż do wzgórza Wierchliczka (966 m n.p.m.) powyżej miejscowościąLitmanová na wschodzie. Przynależy do nich podobnie stwórca clou Pienin

– WysokieSkałki (1050 m n.p.m.).Obszaru Pienin nie wolno sobie wyobrazić bez rzeki Dunajec, jaka sformowała tutajw historyj spotkane ukształtowanie terenu – kotlinę zwrotu Dunajca .Ciek hydrologiczny zbudował w wyższym stopniu słabiuteńkie górotwory między pojedynczymi skałamiwapiennymi a przyrządził zbity a prawdziwy kanion o rozciągłości z grubsza 8,5 km, który składasię z czterech wielkich meandrów, w jakich rzeka dokładnie transformuje profil zawracającniekiedy w przeciwnym kierunku. Zwrot Dunajca co do jednego spośród przełomem LeśnickiegoPotoku istnieje zazwyczaj zwiedzanym położeniem po stronie słowackiej. Po polskiejstronie Pienin Spiskich, na Zamagurzu, znajduje się rezerwat natur Bezkrytyczne Skałki,składający się z pasma skał wapniowych z cienkimi modelami roślin, np. pluskwicaeuropejska, bądź kokorycz żółta. Żywiołową cezurą, która odłącza Pieniny od momentu KotlinyNowotarskiej istnieje pływ Białka, która w historyj wydrążyła w ostojach wapiennychprzełom o szerokości stu metrów. Ten rezerwat natur – Zwrot Białki jest równieżgeologicznie zakuty spośród Pieninami.Pomimo tego, że skalne pasmo Karpat w związku z nieprzepuszczalnością podłożajest ubogie w źródła mineralne, to w Pieninach – w miejscowości Komuch Klasztor– znajdują się trójka zarzewia interesownej wody siarkowodorowej, jakie wypływają na stykupienińskich wapieni oraz fliszu. Wacie tych źródeł mają trafności leczniczew rozmiarze chorób skórnych, zmian rzeczy, chorób żołądka oraz reumatyzmu.