Z przyrodniczego artykułu zauważania niwa Zamagurza, stworzony za pomocą północnestoki Magury Spiskiej tudzież dawka Pienin, istnieje szczególnym rozmiarem,uformowanym w wytworu złożonego rozwoju geologicznego,z drogocennymi ekosystemami naturalnymi, jakie powstały w owocu przebiegającychprocesów naturalnych tudzież aktywności oszczędnej tutejszej społeczności, któraw wartościowym sensie wypowiedzenia odwzorowała jego widok, przyczyniając się symultanicznie dozwiększenia rozpiętości gatunków roślinnych także dzikich. Pogórze Pienin jest klejnotem i centralną porcją tego terenu. (continue reading…)